CO2 registratieplicht mobiliteit

Wat is de CO2 uitstoot rapportageplicht?

Aan welke eisen moet je voldoen?

Organisaties van 100 of meer werknemers zijn per 1 juli 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van haar werknemers. Dit is de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM). Wanneer je aan de slag gaat voor een opdrachtgever die hieraan dient te voldoen, zul je ook gegevens moeten kunnen rapporteren. Zij zijn namelijk verplicht jouw kilometers op te geven.

Een nieuwe verplichting waardoor je wellicht opkijkt tegen het extra administratief werk dat het met zich meebrengt. Gelukkig hoeft dit niet zo te zijn. Op deze pagina lees je hoe Itmatic haar klanten volledig kan ontzorgen op dit gebied.

Wat is het verschil?

Woon-werk en zakelijke mobiliteit

Er wordt onderscheid gemaakt tussen zakelijk verkeer en woon-werkverkeer. Woon-werkmobiliteit gaat om het reizen van werknemers tussen woon- of verblijfplaats en de locatie waar ‘de arbeid pleegt te worden verricht’. 'Zakelijke mobiliteit' betreft alle reizen die werknemers voor hun werk maken, behalve woon-werkverkeer, en is onderverdeeld in drie categorieën:

1.    Lease en/of eigen wagenpark
2.    Mobiliteitsdiensten (denk aan het openbaar vervoer en de deelauto)
3.    Declaraties

Waar moet je aan voldoen?

In deze handreiking van de Rijksoverheid staat beschreven welke gegevens aangeleverd dienen te worden. 


Zonder extra handelingen voldoen aan de registratieplicht

Extra regels, maar géén extra werk

Weer een verplichting waar je als bedrijf aan moet voldoen. Extra regels = extra administratief werk is een veelgehoorde conclusie. Itmatic helpt je te voldoen aan de registratieplicht werkgebonden personenmobiliteit zonder extra handelingen. 

In ons softwarepakket Logis rollen deze gegevens zo uit de administratie. Zodra een rit ingepland is, worden namelijk alle factoren die van invloed zijn op de personenmobiliteit, automatisch geregistreerd en verwerkt. Dit betreft bijvoorbeeld vrije dagen en nachtrust. En alles wat geregistreerd is, kunnen we simpelweg genereren met een selectie. Oftewel, alle informatie die je erin stopt, kun je er in de gewenste vorm weer uithalen.

Tips en advies

Onze visie en toekomstgerichte oplossingen

Foutgevoelige oplossingen en korte termijn
Er zijn meerdere oplossingen om aan deze registratieverplichting te voldoen, zoals bijvoorbeeld een losse rapportage tool. Naast dat het tijdrovend extra werk is; hoe meer schakels en overtypen, hoe meer kans op fouten. Wat ons betreft een minder stabiele en efficiënte oplossing. 

Goed voorbereid de toekomst tegemoet
Gezien overige milieubeschermende maatregelen, is het aannemelijk dat deze verplichting in de toekomst uitgebreid gaat worden. Zeker in de bouwsector waar langdurige projecten van grote omvang plaatsvinden. Logis is daarop voorbereid en doorontwikkeld. Hiermee kun je tot op rit- of opdracht niveau zowel uitstoot en registraties exporteren.

Snel werken met software pakket Logis

Automatisering als gedegen oplossing


Heb je vragen over de CO2 registratieplicht? 
Stel ze gerust, we denken graag vrijblijvend met je mee en helpen je nog liever aan een passende oplossing.
Meer informatie over ons TMS pakket Logis vind je in deze PDF. 

PDF Software pakket Logis